Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini

Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini
โปรแกรมการแข่งขันรายการ โมโต จีพี 2021 สนามที่ 14 ตามเวลาประเทศไทย

โปรแกรมการแข่งขัน รายการโมโต จีพี 2021 สนามที่ 14 ในรายการ Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini ที่สนามมิซาโน่ ในซานมาริโน่ ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 กันยายน – อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตามเวลาประเทศไทย

ศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

13:20 - 13:50 MotoE Free Practice Nr. 1
14:00 - 14:40 Moto3 Free Practice Nr. 1
14:55 - 15:40 MotoGP Free Practice Nr. 1
15:55 - 16:35 Moto2 Free Practice Nr. 1
18:15 - 18:55 Moto3 Free Practice Nr. 2
19:10 - 19:55 MotoGP Free Practice Nr. 2
20:10 - 20:50 Moto2 Free Practice Nr. 2
21:05 - 21:35 MotoE Free Practice Nr. 2

เสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

14:00 - 14:40 Moto3 Free Practice Nr. 3
14:55 - 15:40 MotoGP Free Practice Nr. 3
15:55 - 16:35 Moto2 Free Practice Nr. 3
16:45 MotoE E-Pole
17:35 - 17:50 Moto3 Qualifying Nr. 1
18:00 - 18:15 Moto3 Qualifying Nr. 2
18:30 - 19:00 MotoGP Free Practice Nr. 4
19:10 - 19:25 MotoGP Qualifying Nr. 1
19:35 - 19:50 MotoGP Qualifying Nr. 2
20:10 - 20:25 Moto2 Qualifying Nr. 1
20:35 - 20:50 Moto2 Qualifying Nr. 2
21:20 MotoE Race Nr. 1

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

13:40 - 14:00 Moto3 Warm Up
14:10 - 14:30 Moto2 Warm Up
14:40 - 15:00 MotoGP Warm Up
16:00 Moto3 Race
17:20 Moto2 Race
19:00 MotoGP Race
20:30 MotoE Race Nr. 2

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก MICHELIN
สิงห์ คอเปอร์เรชั่น ผู้สนับสนุนรายการแข่งขันโมโตจีพี อย่างเป็นทางการ #singha #singhaworldofspeed #singhacorporation #motogp #Singhaworldofspeed2021 #singhamotorsport #singhamotoGP

Sign
NEXT RACE: Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini